Consells per una residència de gent gran inclusiva amb les persones LGBTI

Publicat per admin el

Fem 7 recomanacions per a les residències de gent gran perquè siguin inclusives amb les persones LGBTI. Les residències que implementin aquests consells podran demanar a l’Associació Alliberem-nos un distintiu de residència repsectuosa amb les persones LGBTI. Les residències que tinguin interès en implementar-ho, poden demanar més informació a Alliberem-nos per saber com obtenir el distintiu. Aquest recurs ha estat elaborat amb la col·laboració de la Fundació Enllaç.

Descarrega el document en PDF

Referent

Anomenar entre les treballadores algú de referència per fer el seguiment i implantar les propostes de diversitat.

Sensibilització

Organitzar dinàmiques, xerrades i accions de sensibilització per a les persones de la residència perquè trenquin els prejudicis cap al col·lectiu LGBTI i afavoreixin la convivència en la diversitat.

Recomanem realitzar una activitat organitzada per Fundació Enllaç per sensibilitzar totes les persones que viuen a la residència, i repetir l’activitat quan el grup ha canviat força.

Formació

Requerir que les treballador/es acreditin estar formades en l’àmbit LGBTI.

Recomanem realitzar el curs de formació de Fundació Enllaç Atenció Centrada en la Persona: estratègies d’intervenció amb persones LGBTI d’edat avançada per formar tota la plantilla actual.

Fundació Enllaç també ofereix formació permanent a Barcelona. Recomanem aquest curs per a les persones de nova incorporació.

Lleure i cultura

Planificar activitats (xerrades, cinema…) que tinguin en compte la diversitat, és a dir, que incloguin temàtiques i personatges LGBT+.

Informar sobre les activitats d’Alliberem-nos i oferir la possibilitat de participar-hi.

Alliberem-nos s’ofereix a crear un grup de voluntariat per acompanyar les persones que tinguin interès en les activitats perquè puguin assistir-hi.

Comunicació verbal

Implantar en les entrevistes i la relació entre professionals tècnics (treball social, psicologia, etc…) i usuaris un format de preguntes inclusives, que facilitin a la persona -si aquest és el seu desig- expressar la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

En les converses informals de tot el personal tenir present que podem incloure exemples de diversitat afectiva, sexual i de gènere: parelles, famílies…

Informació

Carta de valors: un document en el qual s’especifica els valors del centre i on s’hi fa referència el compromís i respecte de la institució i les persones residents a la Diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Incloure en les agendes de proveïdors de serveis adreces i contactes d’entitats LGBTI, de proximitat i específiques (salut, famílies, gent gran, etc…) a qui adreçar-nos si cerquem informació concreta o assessorament.

Comunicació escrita i visual

Revisar i elaborar els materials de comunicació (fulletons, web…) i d’administració (formularis…) de manera que els textos no donin per suposat que les persones són heterosexuals i que només hi ha dos gèneres; i que les imatges representin també les persones LGBT+.

Recomanem incloure en les caselles de gènere l’opció de “gènere no binari” o “transgènere”. També recomanem mostrar imatges de parelles homosexuals i transsexuals.

Recomanem utilitzar símbols i altres elements gràfics que facin visible la Diversitat. Per exemple, una bandera LGBT en els despatxos on es reben les visites deixa clar, sense haver-ho de fer explicitat que gais, lesbianes, trans, etc. hi són benvingudes.

Categories: Recursos