Política de privadesa

Objecte

En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, l’informem de les condicions amb les quals l’Associació Alliberem-nos tracta i protegeix les seves dades personals.

Responsable del tractament de dades

La responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació Alliberem-nos (a partir d’ara, també associació o Alliberem-nos), amb NIF G55312276, amb seu al passeig de Blay 6 d’Olot, telèfon 644 74 22 60 i adreça electrònica alliberemnos@gmail.com.

Les persones responsables del tractament de dades són les que ocupen els càrrecs de la Junta Directiva. Consulteu-ne la seva identitat a https://alliberemnos.cat/transparencia/

Dades que recopilem i procedència

Les dades que es tracten (dades d’identificació i direccions electròniques) són categoritzades com a no sensibles. Aquestes dades procedeixen de la persona interessada a través dels formularis web per associar-se (www.alliberemnos.cat/associar-te), donar-se de baixa (www.alliberemnos.cat/baixa), subscriure’s al butlletí de notícies (www.alliberemnos.cat/butlleti) o contactar amb l’associació (www.alliberemnos.cat/contacte).

Finalitat del tractament de dades

En el formulari d’alta com a soci d’Alliberem-nos:

 1. Incorporar la seva adreça electrònica, nom i cognoms i data d’alta en el llibre de socis, per tal de tenir constància de les persones que formen part de l’Associació Alliberem-nos.
 2. Convocar-vos a les reunions de l’Assemblea General, enviar-vos informació relacionada amb les reunions i contactar amb vostè a través de correu electrònic sempre que sigui necessari per qüestions relacionades amb l’associació.
 3. Constar el seu nom i cognoms en les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. Aplicar les condicions especials de les persones menors d’edat que desitgen associar-se.
 5. Incorporar la seva adreça electrònica en un fitxer per enviar-li el butlletí de notícies, en cas que en doneu el consentiment.
 6. Incorporar el seu telèfon al grup de Whatsapp de l’Associació, en cas que en doneu el seu consentiment.
 7. Incorporar les dades de les persones que ocupen càrrecs en la Junta Directiva als registres de les Administracions públiques, el portal de transparència de la web de l’associació i els serveis privats contractats per l’Associació.
 8. Enviar-li un missatge automàtic amb les dades introduïdes al formulari (nom, cognoms, telèfon, edat, adreça electrònica) com a resguard de la sol·licitud d’alta com a soci.

En el formulari de baixa com a soci d’Alliberem-nos:

 1. Eliminar la seva adreça electrònica, nom i cognoms, i data d’alta en el llibre de socis. O bé, mantenir aquestes dades en el llibre de socis, en cas que en doneu el vostre consentiment, i afegir la data de baixa, per tal de tenir constància de que heu format part de l’Associació Alliberem-nos.
 2. Contactar amb vostè a través de correu electrònic per comunicar-li la baixa definitiva quan l’haguem tramitat.
 3. Eliminar la seva adreça electrònica del fitxer per enviar-li el butlletí de notícies. O mantenir l’adreça en el fitxer, en cas que en doneu el vostre consentiment.
 4. Enviar-li un missatge automàtic amb les dades introduïdes al formulari (nom, cognoms, telèfon, edat, adreça electrònica) com a resguard de la sol·licitud de baixa com a soci.

En el formulari del butlletí de notícies:

 1. Enviar-li informació sobre l’Associació Alliberem-nos a la seva adreça electrònica.
 2. Enviar-li un missatge perquè confirmi la seva subscripció al butlletí i un missatge per confirmar-li que la seva subscripció s’ha realitzat amb èxit.

En el formulari de contacte:

 1. Enviar-li un missatge automàtic a la seva adreça electrònica amb el seu nom i cognoms, telèfon i també amb la informació que vostè explica en el cos del missatge i assumpte.
 2. Respondre-li el missatge per part d’un membre de la Junta Directiva a través de correu electrònic o telèfon.

Terminis o criteris de conservació de les dades

Guardarem les seves dades personals fins que l’associació tramiti la seva baixa, vostè sol·liciti la seva eliminació, o bé, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. També eliminarem les seves dades en cas que la Junta Directiva declini la seva sol·licitud per associar-se; i també seran eliminades en cas que l’associació es dissolgui.

Legitimació del tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l’interessat i per existència de la llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, dels estatuts de l’Associació Alliberem-nos, i de la llei orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Destinataris de les dades

En les dades que proporcioneu a través dels formularis d’alta i baixa com a soci d’Alliberem-nos:

 1. Qualsevol soci podrà conèixer la seva identitat (nom i cognoms), ja que es tracta del dret a la informació que recull la llei d’associacions en l’article 323, apartat 4, lletra a.
 2. Qualsevol soci podrà saber en quines reunions heu assistit i en quines no, i si vostè forma part de l’associació.
 3. El seu número de telèfon i nom de perfil de whatsapp quedaran exposats a la vista de la resta d’integrants del grup de whatsapp de l’associació. L’Associació Alliberem-nos no es fa responsable de l’ús que es faci de les seves dades personals per part dels altres membres del grup de whatsapp ni de l’empresa que proveeix el servei, i tampoc es fa responsable de l’ús que en feu d’aquesta aplicació.
 4. La Junta Directiva tindrà accés a les seves dades únicament per al tractament de les dades amb les finalitats que ens heu autoritzat (detallades en l’apartat finalitat).
 5. Les dades dels membres de la Junta Directiva seran cedides als registres de l’Administració i a serveis privats que l’associació hagi contractat. Així mateix, el nom i congnoms de les persones que conformen la Junta Directiva seran publicats a la web accessibles per a tothom.

En les dades que proporcioneu al formulari de contacte, les destinatàries són les membres de la Junta Directiva.

Transferències de dades a tercers països

Es transferiran dades a tercers països on l’Associació Alliberem-nos té ubicats els servidors web segurs amb els quals treballa.

Drets de les persones interessades

Té dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.

Per tal d’exercir els seus drets, enviï un missatge a l’adreça electrònica alliberemnos@protonmail.com