Anàlisi LGBT dels partits d’Olot – Eleccions 2019

Publicat per admin el

Alliberem-nos ha elaborat una anàlisi dels partits polítics que el 2019 es presenten a les eleccions municipals d’Olot. Aquesta investigació descriu les accions dutes a terme pels partits en favor del col·lectiu LGBTI. També, mostra el compromís dels partits polítics en dur a terme accions en el proper mandat, i posa de manifest la presència de persones en les llistes que s’han mostrat contràries al reconeixement del col·lectiu LGBTI.

Aquesta anàlisi presenta una limitació temporal, ja que les dades analitzades són a partir del 2004 —que és quan l’Ajuntament d’Olot va començar a publicar les actes dels plens municipals— fins al març de 2019 —que és l’última acta per escrit que consta a la web de l’ajuntament.

Al govern des del 2011 fins a l’actualitat.
Fets a favor
JUNTSXCAT ha donat sempre suport a les mocions presentades al ple municipal en favor del col·lectiu LGBTI i al 2015 va iniciar les primeres polítiques LGBTI impulsades des del govern d’Olot.

Al 2015, van crear la Regidoria de Benestar Social i Drets Civils i van començar a penjar la bandera LGBT+ al balcó de l’ajuntament, després de crear un recordatori informàtic que adverteix a l’ajuntament que s’ha de penjar la bandera el 17 de maig i el 28 de juny, un any després de l’aprovació de la moció.

Al 2016, van organitzar la jornada Va de drets, l’objectiu de la qual era conèixer què signifiquen els drets, reflexionar sobre aquesta qüestió i apropar-se a la diversitat com un fet intrínsec de la nostra societat. En les jornades van participar Pol Galofré i Brigitte Vasallo, com a experts en temàtica LGBT+. Posteriorment, van organitzar l’itinerari d’Identitats Impossibles, un seguit d’activitats culturals sobre la diversitat afectivosexual i de gènere que va durar del juny al novembre. En aquest itinerari es va realitzar una exposició al Museu dels Sants on van assistir 2.300 persones, amb tres visites guiades a càrrec dels comissaris de l’exposició, Javi Palomo i Gerard Coll Planas, i diverses sessions als instituts abans de visitar l’exposició (1.445 alumnes); també van organitzar dues activitats escèniques (Limbo i La Coronació de Barbarella) al Teatre Principal; una xerrada a càrrec de Lucía Etxebarria sobre poliamor i una taula rodona sobre sexualitat i religió amb Teresa Forcades, Ahmed Said i Paul Ackoo, conduïda per Jordi Puig (249 persones). A més, van fer activitats educatives, de cinema, guies de lectura a la biblioteca i contacontes.

Al 2017 van posar en marxa el SAI de la Garrotxa, que en els dos primers anys de funcionament va fer 64 atencions, consultes i acompanyaments. També, l’ajuntament es va adherir a la xarxa de municipis LGBTI, amb Josep Berga com a representant. Es va organitzar la segona celebració del Dia Internacional Contra la LGBTIfòbia a Olot, en la qual es va pintar un pas de vianants i es va començar a difondre la revista Colors del Territori. També van portar la qüestió LGBT en dues revistes, als mitjans de comunicació locals i als gots de les Festes del Tura. A finals d’any, van realitzar el vídeo Olot 100% Jove i Diversa per reflectir la diversitat d'Olot. Aquest mateix any, van fer diverses formacions, sobre polítiques LGTBI, sobre la Llei 11/2014, sobre diversitat afectivosexual, sobre persones trans per a personal sanitari i una formació per a dinamitzadors juvenils.

Al 2018, vam néixer com a associació i ens van donar suport en la realització del Festival Rebentem els Armaris, tant amb una subvenció, com amb material, suport tècnic i difusió de l’activitat. Van realitzar una taller de formació de 15 hores sobre diversitat de gènere, sexual i afectiva i relacions de bon tracte a Sant Feliu de Pallerols i al Pla de Dalt. També es va crear un ventall per a sensibilitzar a les Festes del Tura i es va introduir el tema LGBT+ a diversos mitjans de comunicació locals.

Al 2019, han desplegat el deure d’intervenció de la Llei 11/2014 i han iniciat la diagnosi sobre la situació de les persones LGBTI a la comarca amb una metodologia d’investigació-acció-participativa a càrrec de la UdG. També s’ha realitzat una formació sobre el col·lectiu trans per al personal de l’Hospital, s’està formant una persona com a referent trans a l’Hospital, i el SAI ha realitzat una formació a l’Associació Alliberem-nos.

Compromisos
En el programa electoral, es comprometen a «implementar propostes per a la promoció dels drets dels col·lectius LGTBI.» L’alcaldable, Pep Berga, s’ha compromès també públicament a crear el Punt Lila a les Festes del Tura i a crear una piscina coberta respectuosa amb la diversitat i la intimitat de les persones (propostes 14 i 16 d’Alliberem-nos).

Així mateix, en el programa inclouen propostes concretes, algunes de les quals formen part de les 20 propostes d'Alliberem-nos.
 • Creació d’una regidoria específica dedicada a la igualtat de gènere. Impulsar accions per prevenir qualsevol forma de violència, donant suport a les víctimes i treballant amb els agressors.
 • Creació d’una regidoria específica dedicada als drets civils de les persones que depengui directament d’alcaldia per donar-li la centralitat i la importància necessàries.
 • Consolidar el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTB Comarcal i fer-lo present a totes les àrees i serveis de l’Ajuntament.
 • Desplegar un programa de formació al personal municipal i a la ciutadania sobre diversitat i no discriminació (col·lectius LGTB, diversitat religiosa, diversitat cultural, etc).
 • Vetllar perquè les activitats (lúdiques, culturals, esportives…), els equipaments municipals i tota la ciutat en general, siguin respectuoses amb la diversitat de la ciutadania.
Tasques pendents i bloquejos
JXCAT va rebutjar tres vegades la petició d’Alliberem-nos de pintar bancs amb els colors de la bandera LGBTI i trans. També, vam sol·licitar el canvi de nom de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per tal que fos integradora amb tots els gèneres, i ens consta que l’equip de govern va demanar consell al CASG i al serveis lingüístics, però Alliberem-nos no hem tingut resposta sobre la qüestió i no ens consta que el canvi s’hagi produït. Així mateix, vam demanar que les comunicacions de l’ajuntament tinguéssin en compte la diversitat afectiva i familiar, i JXCAT s’hi va comprometre, però tampoc no ens han comunicat que ho hagin implementat ni hem vist cap evidència al respecte.

Persones que s’han mostrat contràries
La llista actual no incorpora la persona que va impedir pintar bancs amb els colors de la bandera a la ciutat.
Fets a favor
ERC ha donat suport a les mocions i propostes presentades pels altres partits (no ha liderat cap política en favor del col·lectiu LGBT). Amb una excepció al 2008, que va votar en contra de la primera moció pel reconeixement dels drets de LGBT.

Compromisos
En el programa electoral es comprometen amb les 20 propostes d’Alliberem-nos i les han concretat per a la seva aplicació a Olot. A més a més de les propostes d’Alliberem-nos, ERC es compromet a:
 • Incorporar la perspectiva LGBTI als principals plans i programes municipals per tal de garantir la transversalitat d’aquestes polítiques
 • Fer efectiva i activa la participació del municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI.
 • Elaborar un pla local LGTBI del municipi (contra la LGTB-fòbia i pels drets LGTB), i la constitució d’una comissió interdepartamental municipal.
 • Establir un protocol d’actuació en cas d’LGBTI-fòbia.
 • Dotar amb recursos suficients, materials i humans per fer una millor feina en els espais d’atenció per joves que pateixen algun tipus de discriminació i assessorament (SAI, Alliberem-nos)
 • Vetllar perquè les biblioteques del municipi incorporin fons documental i material sobre diversitat sexual i de gènere.
 • Realitzar actuacions per tal de fer visible el col·lectiu LGTBI: murals, passos de vianants, bancs amb la bandera identificativa, canvi icones dels semàfors per símbols de gènere.
 • Crear el punt Lila-LGBT a les festes majors. Concertant la seva funció amb les entitats que l’han portat fins ara i millorant la seva visibilització i atenció amb recursos públics.
 • Dur a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic als centres educatius.
 • Realitzar accions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere i prevenir l’homofòbia en diferents àmbits: laboral, esport, gent gran (residències i casals)
Persones que s’han mostrat contràries
En la llista actual del partit hi ha Jordi Gómez (com a suplent) que va votar en contra en la primera moció a favor del col·lectiu LGBT al 2008, però que en les mocions i propostes d’acords posteriors ha votat favorablement.
Al govern des del 2003 fins al 2011
Fets a favor
El PSC ha donat suport a les mocions i propostes presentades pels altres partits (no ha liderat cap política en favor del col·lectiu LGBT). Amb una excepció al 2008, que va votar en contra de la primera moció pel reconeixement dels drets de LGBT.

Compromisos
En el programa electoral es comprometen a «promoure polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI.» No obstant això, el PSC no ha donat resposta a les 20 propostes que li vam enviar des d’Alliberem-nos.

Persones que s’han mostrat contràries
La llista actual del partit no incorpora les persones que van impedir que s’aprovés la primera moció LGBT.
Fets a favor
El 2008, Margarita Verdaguer va portar per primera vegada la qüestió LGBT al ple de l'Ajuntament amb una moció per reconèixer el col·lectiu LGBT i donar suport a les iniciatives ciutadanes del 28 de juny.

Durant la seva presència al ple, van intervenir dues vegades en el punt de precs i preguntes. Al 2015, van felicitar el govern per penjar per primera vegada la bandera LGBT+ i van preguntar per la resta d’acords aprovats en mocions anteriors. Al 2016, van felicitar el govern per organitzar les jornades “va de drets” i van preguntar també per altres accions.

Al 2018, la CUP va intervenir en la proposta d'acord dels principis comuns per a totes les escoles municipals de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut on va suggerir que s’introduís la diversitat sexual i de gènere en les escoles bressol. Al setembre, va presentar una moció per una ciutat lliure de sexisme, en la qual demanava al ple un compromís amb assolir el més aviat possible les propostes d’Alliberem-nos.

Així mateix, la CUP ha donat sempre suport a les mocions i propostes presentades al ple municipal per part d’altres partits en favor del col·lectiu LGBT.

Compromisos
En el programa electoral incorporen les 20 propostes d’Allibrem-nos i van declarar que no formarien govern amb un partit que no accepti totes les vint propostes. Addicionament, es comprometen a:
 • Afavorir l’emancipació dels joves LGTBI amb accions proactives diverses com per exemple amb l’acompanyament en el lloguer social, per la doble dificultat que suposa.
 • Impulsar polítiques de joventut que puguin construir espais per poder expressar-sesexualment d’una forma lliure.
 • Potenciar una educació que tracti de manera adequada la realitat LGTBI.
 • Incidir en la importància, l’eficiència i el desenvolupament dels diferents plans d’igualtat municipals.
 • Treballar amb col·lectius de la comarca i crear espais per treballar problemàtiques concretes que es puguin desenvolupar en l’àmbit més local i personal.
Persones que s’han mostrat contràries
Cap membre de la CUP s’ha mostrat contrària al col·lectiu LGBT.
Fets a favor
Al 2014 Núria Pascal va presentar una moció per donar suport a la proposició de llei catalana LGBTI i realitzar accions per protegir les persones LGBTI. Més endavant, al 2017 OeC va presentar una altra moció per instar al govern espanyol a aprovar la llei estatal LGBTI i també instar al govern català a desplegar la llei LGBTI catalana. OeC ha donat sempre suport a les mocions presentades al ple municipal en favor del col·lectiu LGBTI.

Al 2018, Xavier Garcia va intervenir al ple en la moció contra la violència masclista i va esmentar les interseccionalitats de discriminacions, com ara el fet de ser dona i també per ser lesbiana i transgènere.

OeC ha donat sempre suport a les mocions presentades al ple municipal en favor del col·lectiu LGBTI.

Compromisos
En el programa electoral es comprometen amb les 20 propostes d’Alliberem-nos, algunes de les quals han desenvolupat més extensament i n’han incorporat de noves:
 • Garantir un envelliment digne i autònom a les persones grans LGBTI+ al municipi en general i als centres i residències en particular.
 • Promoure protocols per tractar els casos d’assetjament escolar, sexual, masclista i LGTBIfòbic.
 • Oferir als centres recursos en educació afectivosexual, on s’abordi, entre altres aspectes, la prevenció de l’assetjament i de les violències masclistes i la LGBTIfòbia, la promoció de relacions afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats... de manera que es recullin les recomanacions de l’ONU i l’OMS.
 • Avaluar l’estat de salut de la població i del sistema sanitari del territori, identificant els principals problemes i amb perspectiva de gènere i LGTBI+ a través de generar indicadors que permetin la recerca i l’observació de l’evolució, i alhora puguin servir de base per generar polítiques municipals per pal·liar i frenar d’arrel els problemes de salut que s’observin.
 • Establir de punts liles a la Festa Major i altres esdeveniments massius, generant una campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci permanents de la ciutat a través de protocols sobre violència masclista ilgtbifobiques.
 • Tenir en consideració en les activitats culturals on hi hagi premis o ajuts les propostes que contribueixen a combatre el masclisme i la LGTBIfòbia
 • Treballar per tal que a totes les competicions esportives municipals hi hagi penalitzacions i si cal expulsions per aquells equips/persones que facin ús de qualsevol tipus de violència o actituds vexatòries cap a qualsevol col·lectiu.
 • Sensibilitzar i formar els professionals de la salut en aspectes/matèries LGBTI+, per tal de garantir una atenció adequada, respectuosa i lliure de discriminació. I formació sobre diversitat familiar, sexual i de gènere al personal sanitari.
 • Incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en les polítiques de salut municipals.
 • Promoure polítiques de sensibilització i de formació dels i les professionals (educació, salut, mitjans de comunicació, política, empresariat, medi ambient, etc.) sobre les diferències i desigualtats de gènere i diversitat LGTBI, i les seves repercussions en la salut.
 • Desenvolupar actuacions i protocols que promoguin la visibilitat del col·lectiu LGBTI+, i l’eradicació de les actituds i insults LGBTIfòbics en les competicions esportives així com insult i actituds masclistes contra les dones
 • Aprofundir en el coneixement sobre la LGBTIfòbia i masclisme en l’àmbit esportiu i les pràctiques masclistes agressives i excloents, i posar a la disposició dels clubs i gimnasos cursos de formació de sensibilització, prevenció i acció.
 • Integrar la regidoria de feminismes i LGBTI+ a l’alcaldia la qual garantirà la transversalitat a totes les regidories de l’Ajuntament i organismes i empreses dependents. Cal situar aquestes polítiques a Alcaldia per tal que tinguin suficient suport polític, una visió general de les actuacions municipals i la capacitat per coordinar el treball intersectorial i transversal.
 • Fomentar que la contractació i les concessions de l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu LGBTI+ així com l’ocupació de dones racialitzades i/o llegides en clau religiosa.
 • Crear, des del municipi o des del Consell Comarcal un Pla local LGBTI+ a través d’un procés participatiu i obert a la ciutadania així com el desplegament de la llei contra la LGBTIfòbia. Per fomentar la visibilització (commemoracions, tot tipus de documentació), formació a professionals, persecució de la discriminació, promoció de la salut (campanyes de prevenció, no-discriminació i despatologització), inclusió de la perspectiva LGBTI+ en els plans municipals (infància, gent gran, salut, etc) i el suport a la creació d’entitats.
 • Oferir formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament, amb mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació.
 • Adequarem l’Administració a la diversitat actual de models familiars flexibilitzant els requisits i integrant definicions de família més amplis i diversos. Garantir que la normativa municipal relativa als drets humans i els plans i programes estratègics incorporin la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+.
 • Oferirem eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de referència a cada àrea.
 • Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació locals. Per incloure la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en la comunicació interna i externa de l’Ajuntament. Utilitzar el llenguatge de manera inclusiva i tenir en compte les persones trans i no binàries i la diversitat de models de família en formularis i documents. Vetllar per un ús inclusiu i respectuós del llenguatge i les imatges als mitjans de comunicació públics i a internet que eviti el sexisme, els estereotips, l’estigma, el binarisme de gènere i les expressions LGBTIfòbiques.
 • Incrementar el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGTBI+ . [...] Així com promoure l’esport i la cultura produïda per dones i del col·lectiu LGTBI+ per via de la contractació preferent o per via subvenció.
 • S’establirà un Consell LGBTI+ d’àmbit municipal o comarcal, accessible, participatiu, convertint-lo en l’espai consultiu i de seguiment de l’execució del Pla Local LGTBI+, entre d’altres accions. Per dinamitzar i incentivar la participació del moviment LGBTI+ en el disseny i l’aplicació de les polítiques municipals per a la diversitat i la promoció de polítiques públiques transversals en totes les àrees del govern.
 • Fomentar que espais com la biblioteca pública compti amb un apartat o espai de materials feministes i LGTBI+.I treure documentació clarament masclista o LGTBIfòbica.
 • Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme i del col·lectiuLGBTI+
 • Impulsarem la visibilització dels models de diversitat LGBTI+, en especial persones transsexuals i transgènere, als mitjans de comunicació públics municipals i també en les campanyes de difusió de festes i esdeveniments del municipi.
 • Possibilitat que l’Ajuntament exerceixi l’acusació penal en casos especialment greus de violències masclistes o LGTBIfòbia, respectant sempre les decisions de les persones afectades.
 • Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones joves i adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les especificitats de la gent jove i la violència que es produeix a les xarxes socials. Incidir de forma específica en la formació al professorat, en perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+. Resulta bàsic fugir d’una postura higienista i aprofundir en una autèntica educació afectivosexual.
 • Implementar de manera efectiva la Llei contra la LGBTIfòbia. Desplegar el servei d’atenció integral i donar-lo a conèixer a tots els barris. I assegurar l’accés als serveis d’assessorament i acompanyament contra la LGBTIfòbia a les persones menors d’edat de manera autònoma, anònima i segura. Vetllar per una atenció trans als espais de salut llunyana a la patologització.
 • Dotar a la Policia Local amb una persona de referència i especialitzada en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.
 • Confeccionar per part de la Policia Local un mapa anual de les denúncies i atacs de caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis per tal de poder articular polítiques públics específiques de prevenció, atenció i seguiment en aquelles zones on es produeixin més violències.
Persones que s’han mostrat contràries
Cap membre d’OeC s’ha mostrat contrària al col·lectiu LGBT.

Categories: Política