20 propostes del col·lectiu LGBT+ per a les eleccions municipals 2019

Publicat per admin el

Hem elaborat 20 propostes per a les eleccions municipals 2019 que s’adrecen a tots els grups polítics municipals de la Garrotxa amb l’objectiu d’oferir propostes per a la promoció dels drets de les persones LGBT+ de cares al mandat 2019-2023.

EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ

Promoure discursos positius i visibilitat de la diversitat afectivosexual i de gènere.

1. Representar les persones LGBTI de manera paritària amb el col·lectiu heterosexual i cisgènere en les comunicacions de l’Ajuntament. La representació de les persones LGBTI serà del tot diversa, per tant, es tindran en compte totes les edats, discapacitats, nivells econòmics, complexions, orígens ètnics, gèneres i religions.

2. Realitzar actes públics institucionals de suport per part de l’Ajuntament en les dates clau en la lluita contra la discriminació LGBT-fòbica i de reconeixement de la diversitat sexual i de gènere.

 1. Penjarem les banderes LGBT i trans a la façana de l’ajuntament.
 2. Donarem suport a la celebració d’aquestes dates a través de les xarxes socials.
  1. 31 de març: Dia de la Visibilitat Trans (bandera trans)
  2. 17 de maig: Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia (bandera de l’arc de sant Martí)
  3. 28 de juny: Dia Internacional de l’Alliberament LGBT (bandera de l’arc de sant Martí)
  4. 24 d’octubre: Dia per la Despatologització Trans (bandera trans)

3. Rebutjar públicament els actes d’LGBT-fòbia. Actuar des de l’Administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o actituds LGBT-fòbiques provinents d’entitats o personalitats del municipi.

4. Difondre el SAI (Servei d’atenció integral a la diversitat afectivosexual i de gènere) de la Garrotxa i la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a través dels canals de comunicació dels quals disposa l’Ajuntament.

5. Dissenyar una campanya de conscienciació dirigida a prevenir i combatre la LGBT-fòbia en espais de proximitat, com ara la família, la feina i els centres educatius.

EN L’ÀMBIT DE LA POLÍTICA

6. Crear una regidoria d’igualtat i no discriminació, amb una persona amb dedicació exclusiva a dissenyar i implementar polítiques d’igualtat, que compti amb el suport de tots els col·lectius que pateixen discriminació: dones, persones LGBTI, persones racialitzades, diversitat funcional, etc.

7. Elaborar una diagnosi de la situació del col·lectiu LGBT i de la societat en relació a la diversitat afectivosexual i de gènere a la Garrotxa.

8. Impulsar un pla comarcal contra la LGBT-fòbia i pels drets LGTB.

9. Crear el Consell d’Igualtat i No Discriminació d’Olot i la comarca.

10. Consultar l’associació LGBT+ en els processos de decisió.

11. Formar el personal de l’administració municipal en diversitat afectiva, sexual i de gènere i en no discriminació LGBT.

12. Adscriure’s a la xarxa de municipis LGBT.

13. Donar suport a mocions municipals per demanar l’aprovació de normatives per promoure els drets LGBT que compten amb el suport de les associacions LGBT.

 1. Com ara, la Ley integral de transexualidad e intersexualidad i de la Ley estatal LGBTI.  
 2. La incorporació de l’educació sexual feminista i amb diversitat afectiva i de gènere a la llei/decret d’educació primària i secundària.
 3. En cas que Catalunya esdevingui independent (pels partits que ho contemplin com a una possibilitat) donar suport a les mateixes lleis a nivell català i també eliminar la categoria “gènere” del document d’identitat.

III. EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC

14. Eliminar la segregació per gènere en els lavabos i vestuaris per prevenir la LGBT-fòbia.

 1. Construirem els lavabos i vestuaris individuals i sense distinció de gènere.
 2. Eliminarem la distinció de gènere en els lavabos i vestuaris existents, que ho permetin per la seva estructura.
 3. Reformarem els lavabos i vestuaris de construcció antiga, que es componen de dos espais que separen per gènere, perquè siguin individuals i sense distinció de gènere.

EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

15. Utilitzar la llengua de manera inclusiva (que no exclogui el col·lectiu LGBT+ ni les dones) en els documents, formularis i registres municipals. Tenir en compte les persones trans no binàries i la diversitat de models de família.

 1. Eliminarem les marques de gènere. Com ara les formes ell/ella, sr./sra., pare/mare, marit/esposa  etc.
 2. Eliminarem el masculí genèric.
 3. Canviarem la denominació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per Oficina d’Atenció Ciutadana o Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

EN L’ÀMBIT LUDICOFESTIU

16. Promoure els espais segurs i d’atenció a les víctimes de violència masclista i LGBT-fòbia.

 1. Crearem el punt Lila-LGBT en les festes majors.

17. Donar suport al festival de l’orgull LGBT+ rural “Rebentem els Armaris”.

EN L’ÀMBIT SOCIOLABORAL

18. En els plecs de clàusules del contracte de gestió de les residències de persones majors de titularitat municipal, incloure una clàusula que obliga a la formació de tot el personal en  temes LGTBI, per a la seva sensibilització i per garantir els drets de les persones LGBTI.

19. Oferir suport per a la inserció laboral de les persones trans. La xifra estimada de dones trans sense feina al mercat de treball formal és aproximadament 8 de cada 10.

 1. Crear una ordenança en la qual el 5% de tota la contractació municipal sigui per a  col·lectius amb especials dificultats d’inserció entre els quals el col·lectiu trans.
 2. Crear un programa de suport com “Trans Ocupació” de Barcelona.

20. Incloure una clàusula a favor de la igualtat LGBTI en la guia i decret de clàusules socials  que afecten a totes les empreses i entitats licitadores de l’Ajuntament.

ANNEX

Indicacions, recomanacions i bones pràctiques per a aplicar les propostes.

Proposta 1.

Com representar el col·lectiu LGBTI?

 1. La presència i el tractament informatiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) als mitjans de comunicació catalans. Elaborat per l’Observatori Crític dels Mitjans. Pàgines 18-20 https://www.media.cat/wp-content/uploads/2018/05/Informe_LGTBI.pdf
 2. Recomanacions sobre el tractament de les persones lesbianes, gais, bisexuals,transgèneres i intersexuals(LGBTI) als mitjans audiovisuals. Elaborat pel Consell Audiovisual de Catalunya. http://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/10lgbt/recomanacions_tractament_persones_LGBTI_mitjans/recomanacions_tractament_persones_LGBTI_mitjans.pdf
 3. El departament de comunicació pot registrar de manera sistemàtica el perfil de les persones representades i controlar que a final d’any hi hagi una igualtat de representativitat.

Proposta 4.

Hi ha materials en diferents formats (cartells, audiovisuals, fulletons) a la web de l’àrea LGBTI de la Generalitat.

Proposta 18.

És una acció que ja s’aplica a Barcelona. Consultar l’Ajuntament de Barcelona.

Proposta 19.

És una acció que ja s’aplica a Barcelona. Consultar l’Ajuntament de Barcelona. Programa “Trans Ocupació”:

https://transformalasalut.files.wordpress.com/2016/09/projecte_trans-ocupacio_-i_fitxa_inscripcio.pdf


Proposta 20.

És una acció que ja s’aplica a Barcelona. Consultar l’Ajuntament de Barcelona.

Categories: Política