Política a l’Ajuntament d’Olot

Coneix l’activitat política que té a veure amb el col·lectiu LGBT+ i amb l’associació Alliberem-nos a Olot.

Xarxa de Municipis LGBTI

L’Ajuntament d’Olot es va adherir a la Xarxa de Municipis LGBTI el 23 de febrer de 2017. Es tracta d’una organització formada per diversos ajuntaments que han adoptat compromisos per impular polítiques que fomentin el reconeixement i l’acceptació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Actualment, qui representa Olot a la Xarxa de Municipis LGBTI és la Imma Muñoz i Díaz, regidora d’igualtat de gènere, acció social i cooperació (entre d’altres) a partir de juny de 2019. Anteriorment, representava la ciutat en Josep Berga i Vayreda, aleshores regidor de Benestar Social i Drets Civils des del 23 de febrer de 2017.

Mocions i acords del Ple Municipal

Registre exhaustiu de les votacions i acords realitzats en els plens municipals que consten en les actes (a partir del 22-01-2004 fins a l’octubre del 2019).

Llegenda: = s’aprova per unanimitat; = s’aprova; = no s’aprova; = no s’aprova per unanimitat; = no es vota.

Data Assumpte Ho impulsa Reslutat Més informació Alcalde del moment
22/05/2008 Moció a favor del reconeixement dels drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals (GLBT) Margarida Verdaguer
APG
Lluís Sacrest
PSC
30/01/2014 Moció contra la LGBTI-fòbia Núria Pascal
ICV-EUiA
Josep Maria
CiU
16/06/2016 Preus públics dels espectacles de l’itinerari Identitats Impossibles Montserrat Torras
CiU
Josep Maria
CiU
23/02/2017 Posar en marxa el SAI Josep Berga
CIU
Josep Maria
CiU
23/02/2017 Adherir-se a la xarxa de municipis LGBTI Josep Berga
CIU
Josep Maria
CiU
25/05/2017 Moció en motiu del 17 de maig Dia Internacional Contra la LGBTI-fòbia Xavier García
OeC
Josep Maria
PdeCAT-DC
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme Lluís Riera
CUP
Josep Maria
PdeCAT-DC
28/03/2019 Moció per declarar Olot municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa Josep Maria
PdeCAT-DC
27/06/2019 Nomenar representant a la Xarxa de Municipis LGTBI Josep Berga
JxCAT
Josep Berga
JxCAT
18/07/2019 Moció per una oferta d’oci inclusiu, responsable i de qualitat Adriana Roca
CUP
Josep Berga
JxCAT

Situació dels acords aprovats pel Ple Municipal

Llegenda: = completat; = no mesurable o en execució; = pendent; = no completat; = desconegut.

Data Títol Estat Acord
30/01/2014 Moció contra la LGBTI-fòbia
Primer.- Declarar la ciutat d’Olot respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Segon.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.
Tercer.- Fer onejar la bandera de l’art de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.
Quart.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.
Cinquè.- Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipal, els centres educatius i els equipaments municipals.
Sisè.- Fer seguiment, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’estadística de les denúncies que es registrin a la comarca en matèria d’LGTBfòbia.
Setè.- Instar els centres educatius de la ciutat a treballar per explicar de forma objectiva, clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves manifestacions.
Vuitè.- L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves de la ciutat (L’Ideal, equipaments esportius, l’Escola Municipal d’Expressió, etc.) es treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.
Novè.- Es garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi hagi protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Desè.- Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’LGTfòbia.
23/02/2017 Posar en marxa el SAI Posar en marxa el servei d’Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, amb seu al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a Olot.
23/02/2017 Adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la xarxa de municipis LGBTI
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa de Municipis LGTBI.
Segon.- Adoptar el compromisos recollits en el document d’adhesió a la Xarxa.
Tercer.- Nomenar com a representant a la Xarxa de Municipis LGTBI, al Sr. Josep Berga i Vayreda, com a regidor de Benestar Social i Drets Civils.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.
25/05/2017 Moció en motiu del 17 de maig Dia Internacional Contra la LGBTI-fòbia
Primer.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició de llei: Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol.
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme
Primer.- Dur a terme una campanya per promoure que la Festes del Tura estigui lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, que podrien contemplar les accions detallades anteriorment, com ara: l’elaboració de cartells amb un lema en positiu i enllaçat amb les Festes i sublemes que facilitin la reflexió; el got reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya, xapes i flyers, un “hastag” a les xarxes socials amb el lema triat per a la campanya, així com accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als responsables de les festes, les activitats, les barraques i els diferents col·lectius.
Segon.- Oferir la possibilitat de col·laborar en l’elaboració i implementació de la campanya als col·lectius de la ciutat i de les nostres comarques que treballen regularment en pro de la igualtat de gènere i l’alliberament sexual, com la Dalla, Alliberem-nos, Alba, Tal com som i evidentment lligat a la taula social de gènere de la Garrotxa.
Tercer.- A partir del treball i la formació de la Taula de Gènere i de personal de l’ajuntament, crear un punt lila que assessori, acompanyi i reculli les incidències per tal de recalcar i ampliar aquesta campanya fins a eliminar aquesta xacra.
Quart.- Adquirir el compromís, de cara al proper mandat, de crear una regidoria específica d’igualtat i treballar per assolir el més aviat possible els compromisos proposats pel col·lectiu LGTBI Alliberem-nos.
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme
Primer.- Que Olot es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat.
Segon.- Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi.
Tercer.- Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera.
Quart.- Que l’Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d’activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s’hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.
Cinquè.- Que l’Ajuntament, amb els recursos que disposi, faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixen simbologia feixista o preconstitucional a l’espai públic o que facin activitats o propaganda d’activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica.
Sisiè.- Que l’Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat.
Setè.- Que l’Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos.
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme Nomenar com a representant a la Xarxa de Municipis LGTBI a la Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)
27/09/2018 Moció per una oferta d’oci inclusiu, responsable i de qualitat
Crear una taula de treball participada pels diferents agents implicats en l’oci: organitzacions polítiques amb representació, tècnics, mediadors, monitors, restauradors, veïns, usuaris, treballadors amb experiència, etc.
Proposar a la taula d’elaborar una diagnosi completa i compartida de la situació actual de l’oci en general, però especialment de l’oci nocturn a la ciutat d’Olot.
Facilitar la redacció d’un Pla d’Oci Nocturn.

Mencions al col·lectiu LGBT+ en el Ple Municipal

Registre exhaustiu de les intervencions de polítics que fan referència al col·lectiu LGBT+ en els plens municipals, més enllà de les intervencions en les mocions LGBTI (a partir del 22-01-2004 fins a l’octubre del 2019).

Data Assumpte Intervé Més informació Alcalde del moment
30/07/2015 Precs i preguntes en relació als acords en la moció contra la LGBTI-fòbia Anna Descals
CUP
Josep Maria Corominas
CiU
16/06/2016 Precs i preguntes en relaclió a les accions de formació en drets civils Mireia Tresserras
CUP
Josep Maria Corominas
CiU
24/05/2018 Informe del síndic de greuges relatiu al municipi d’Olot 2017 Rafael Ribó
Síndic de Greuges
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
25/10/2018 Intervenció en la moció contra la violència masclista Xavier García
OeC
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
22/11/2018 Intervenció en la proposta d’acord dels principis comuns per a totes les escoles municipals de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut Anna Descals
CUP
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
20/12/2018 Preguntes per escrit presentades per l’Associació Alliberem-nos Josep Berga
PdeCAT-DC
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
28/02/2019 Intervenció en la moció de suport a la vaga laboral del 8 de març Lluís Riera
CUP
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
27/06/2019 Intervenció en el nomenament de representants de l’Ajuntament d’Olot Josep Berga
JxCAT
Josep Berga
JxCAT

Activitat a la Junta de Govern

Registre exhaustiu de l’activitat que consta en les actes de les juntes de govern (a partir del 10-10-2014).

Data Òrgan Tipologia Assumpte Reslutat Més informació
22-12-2016 Junta de Govern Manifest Manifest per afavorir el canvi d’actitud de les institucions en relació amb la cirisi migratòria
07-06-2018 Junta de Govern Concedir finançament Concedir una subvenció a l’associació Alliberem-nos.
28-06-2018 Junta de Govern Concedir finançament Concedir la bestreta de la subvenció per al Festival Rebentem els Armaris Aprova per unanimitat del Pla d’Autoprotecció del Festival Rebentem els Armaris.