Activitat política a l’Ajuntament d’Olot

Alliberem-nos ha recopilat tota la informació relativa a l’activitat política que s’ha dut a terme al ple de l’Ajuntament d’Olot que té relació amb les persones LGBT+. D’una banda, es presenta una llista amb els acords aprovats pel ple i el seu grau d’assoliment, és a dir, si s’han completat, estan en execució o reomanen pendents. D’altra banda, es mosten els debats que s’han dut a terme al ple de l’ajuntament, ja siguin mocions presentades per grups municipals o associacions.

L’Ajuntament d’Olot es va adherir a la Xarxa de Municipis LGBTI el 23 de febrer de 2017. Es tracta d’una organització formada per diversos ajuntaments que han adoptat compromisos per impular polítiques que fomentin el reconeixement i l’acceptació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Actualment, qui representa Olot a la Xarxa de Municipis LGBTI és Imma Muñoz i Díaz, regidora d’Igualtat de Gènere, Acció Social i Cooperació (entre d’altres) des de juny de 2019. Anteriorment, representava la ciutat Josep Berga i Vayreda, aleshores regidor de Benestar Social i Drets Civils des del 23 de febrer de 2017.

Acords aprovats al Ple de l’Ajuntament d’Olot

El ple de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat els acords sobre el col·lectiu LGBTIQ+ que es mostren en la següent taula. S’hi indica la data d’aprovació de l’acord, el seu contingut i el grau d’assoliment.

Llegenda: = Pendent; = Complert; = S’està complint; = No complert; = No mesurable o desconegut.

Data d’aprovació Estat Acord
30/01/14 Complert Declarar la ciutat d’Olot respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
30/01/14 0 Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.
30/01/14 0 Fer onejar la bandera de l’art de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.
30/01/14 0 Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.
30/01/14 0 Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipal, els centres educatius i els equipaments municipals.
30/01/14 En execució Fer seguiment, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’estadística de les denúncies que es registrin a la comarca en matèria d’LGTBfòbia.
30/01/14 Pendent Instar els centres educatius de la ciutat a treballar per explicar de forma objectiva, clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves manifestacions.
30/01/14 0 L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves de la ciutat (L’Ideal, equipaments esportius, l’Escola Municipal d’Expressió, etc.) es treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.
30/01/14 Pendent Es garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi hagi protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
30/01/14 Pendent Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’LGTfòbia.
16/06/16 0 Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als espectacles següents:Data: 22/09/2016. Companyia: DIMITRI IALTA. Espectacle: LA CORONACIÓ DE BARBARELLA. Preu: 10,00. Est/Jub/Atur/Tresc: 9,00. Cooltura Jove: 5,00 Faig: 5,00. Apropa: 8 X 3€. Data: 06/10/2016. Companyia: LES IMPUIXIBLES. Espectacle: LIMBO. Preu: 10,00. Est/Jub/Atur/Tresc: 9,00. Cooltura Jove: 5,00. Faig: 5,00. Apropa: 8 X 3€- Data: 19/11/2016. Companyia: THE CHANCLETTES. Espectacle: DE PUTUCOOOL. Preu: 12,00. Est/Jub/Atur/Tresc: NO. Cooltura Jove: NO. Faig: NO. Apropa: NO.
16/06/16 0 Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents al paquet Itinerari Identitats Impossibles 2016, que inclou els espectacles “La coronació de Barbarella”, “Limbo”, “De Putocoool”: 26 €
16/06/16 0 L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades.
23/02/17 Complert Posar en marxa l’Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, amb seu al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a Olot.
23/02/17 Complert Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa de Municipis LGTBI.
23/02/17 0 Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels mateixos.
23/02/17 0 Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.
23/02/17 0 Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot posant èmfasi en: La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació municipal. Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’igualtat.
23/02/17 Complert Nomenar com a representant a la Xarxa de Municipis LGTBI, al Sr. Josep Berga i Vayreda, com a regidor de Benestar Social i Drets Civils.
23/02/17 0 Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.
25/05/17 0 Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició de llei: Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
25/05/17 0 Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.
25/05/17 0 Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol.
27/09/18 Complert Dur a terme una campanya per promoure que la Festes del Tura estigui lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, que podrien contemplar les accions detallades anteriorment, com ara: l’elaboració de cartells amb un lema en positiu i enllaçat amb les Festes i sublemes que facilitin la reflexió; el got reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya, xapes i flyers, un “hastag” a les xarxes socials amb el lema triat per a la campanya, així com accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als responsables de les festes, les activitats, les barraques i els diferents col·lectius.
27/09/18 En execució Oferir la possibilitat de col·laborar en l’elaboració i implementació de la campanya als col·lectius de la ciutat i de les nostres comarques que treballen regularment en pro de la igualtat de gènere i l’alliberament sexual, com la Dalla, Alliberem-nos, Alba, Tal com som i evidentment lligat a la taula social de gènere de la Garrotxa.
27/09/18 En execució A partir del treball i la formació de la Taula de Gènere i de personal de l’ajuntament, crear un punt lila que assessori, acompanyi i reculli les incidències per tal de recalcar i ampliar aquesta campanya fins a eliminar aquesta xacra.
27/09/18 0 Adquirir el compromís, de cara al proper mandat, de crear una regidoria específica d’igualtat i treballar per assolir el més aviat possible els compromisos proposats pel col·lectiu LGTBI Alliberem-nos.
28/03/19 Complert Que Olot es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat.
28/03/19 0 Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi.
28/03/19 0 Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera.
28/03/19 0 Que l’Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d’activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s’hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.
28/03/19 0 Que l’Ajuntament, amb els recursos que disposi, faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixen simbologia feixista o preconstitucional a l’espai públic o que facin activitats o propaganda d’activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica.
28/03/19 0 Que l’Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat.
28/03/19 0 Que l’Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos.
27/06/19 Complert Nomenar representant a XARXA DE MUNICIPIS LGTBI a: Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)
18/07/19 0 Crear una taula de treball participada pels diferents agents implicats en l’oci: organitzacions polítiques amb representació, tècnics, mediadors, monitors, restauradors, veïns, usuaris, treballadors amb experiència, etc.
18/07/19 0 Proposar a la taula d’elaborar una diagnosi completa i compartida de la situació actual de l’oci en general, però especialment de l’oci nocturn a la ciutat d’Olot.
18/07/19 0 Facilitar la redacció d’un Pla d’Oci Nocturn.
10/06/20 En execució En data 28 de juny de 2020 i en els dies assenyalats pel col·lectiu, penjar i mostrar en un lloc representatiu a l’edifici de l’Ajuntament d’Olot la bandera de l’arc de Sant Martí.
10/06/20 0 En data 28 de juny de 2020, fer públic un comunicat oficial consensuat per tots els grups municipals en el que es doni un missatge a nivell institucional de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGBTIQ+ en edificis públics i mostri el suport a aquest col·lectiu.
10/06/20 0 Que en les altres dates representatives del col·lectiu LGBTIQ+ ja esmentats es pengin i mostrin en llocs representatius les altres banderes dels col·lectius que el conformen, com poden ser la bandera trans o la bisexual.
10/06/20 En execució Que des de l’Ajuntament d’Olot es doni suport a tots els actes, esdeveniments i reivindicacions dels col·lectius LGTBIQ+ de la nostra ciutat, com Alliberem-nos.
25/03/21 0 Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l’autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l’abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.
25/03/21 0 Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l’Observatori contra l’Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).
26/08/21 Complert Agrair a Jose Antonio Langarita, Núria Sadurní, Pilar Albertín i Núria Palomar del Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de Girona, i a Tina Ruiz del Servei d’Atenció Integral de la Garrotxa, la tasca duta a terme en l’elaboració i difusió de la Diagnosi de les realitats de les persones LGBT+ de la Garrotxa.
26/08/21 0 Facilitar tots els recursos a la ginecòloga de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa que s’està formant en transicions de gènere, per completar la seva formació i activar el servei Trànsit abans d’acabar el 2021. Incorporar altres professionals necessàries per un servei d’aquestes característiques que prestin assessorament i acompanyament psicològic i social tant a les persones trans* com al seu entorn. El servei Trànsit ha de reconèixer l’autodeterminació de gènere (amb una visió àmplia del gènere), no pot ser patologitzant i ha d’incorporar el debat sobre la desmedicalització.
26/08/21 Pendent Iniciar la formació en matèria LGBT+ als i les professionals de l’esport i dels clubs esportius el curs 2021-2022 amb l’objectiu de conscienciar-les de les especificitats i problemàtiques de les persones LGBT+ en l’àmbit de l’esport. Encarregar la formació a una entitat especialitzada.
26/08/21 Pendent Dotar el Servei d’Atenció Integral de la Garrotxa d’una estructura. Destinar-hi més recursos i incorporar-hi un servei d’atenció psicològica prestat per una persona formada en psicologia i amb coneixements sobre les necessitats dels col·lectius LGBT+.
26/08/21 Pendent Promoure l’autonomia en matèria LGBT+ dels professionals de la Garrotxa mitjançant la formació, l’establiment de bons canals de transmissió de les directrius i la comunicació de les bones pràctiques.
26/08/21 Pendent Afegir l’opció de gènere no binari als formularis de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, tal com marca la Instrucció 1/2019, sobre l’adequació dels formularis del Departament a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
26/08/21 Pendent Promoure, juntament amb el Departament d’Educació i el Departament d’Igualtat i Feminismes, la formació en diversitat afectivosexual i de gènere de mestres i professorat, en articulació amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa, tant de formació obligatòria com postobligatòria, així com del professorat de formació de persones adultes. Una formació que ha d’incloure, entre altres qüestions, el Protocol d’assetjament escolar a persones LGBTI.
26/08/21 Complert Activar un espai de joves lgbtiq+ a la comarca abans de finalitzar el proper curs escolar.
29/08/22 0 Els lavabos, dutxes i vestidors, siguin de titularitat municipal o comptin amb el suport de l’Ajuntament d’Olot, protegiran el dret a la intimitat de totes les persones.
29/08/22 0 En aquest sentit, seran espais individuals, no separats per gènere, tancats i aïllats, sense obertures a través de les quals altres persones puguin passar a l’interior.
29/08/22 0 Els equipaments on no sigui possible que tots els espais siguin com es descriu en el punt 2, per manca de superfície o costos excessius, hauran d’incloure diversos d’aquests espais per a les persones que desitgin més intimitat.
29/08/22 0 Les obres de nova construcció compliran amb els criteris dels punts anteriors i els equipaments existents s’adaptaran de manera progressiva.

Votacions sobre qüestions LGBTI al Ple de l’Ajuntament d’Olot

Registre exhaustiu de les votacions i acords realitzats en els plens municipals que consten en les actes (a partir del 22/01/2004 fins a 17/11/22).

Llegenda: = s’aprova per unanimitat; = s’aprova; = es rebutja.

Data Assumpte Ho promou Reslutat Més informació Alcalde del moment
22/05/08 Moció a favor del reconeixement dels drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals (GLBT) Margarida Verdaguer
APG
Lluís Sacrest
PSC
30/01/14 Moció contra la LGBTI-fòbia Núria Pascal
ICV-EuiA
Mia Corominas
CiU
16/06/16 Preus públics dels espectacles de l’itinerari Identitats Impossibles Montserrat Torras
CiU
Mia Corominas
CiU
23/02/17 Posar en marxa el SAI Josep Berga
CiU
Mia Corominas
CiU
23/02/17 Adherir-se a la xarxa de municipis LGBTI Josep Berga
CiU
Mia Corominas
CiU
25/05/17 Moció en motiu del 17 de maig Dia Internacional Contra la LGBTI-fòbia Xavier García
OeC
Mia Corominas
PdeCAT-DC
27/09/18 Moció per una ciutat lliure de sexisme Lluís Riera
CUP
Mia Corominas
PdeCAT-DC
28/03/19 Moció per declarar Olot municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa Mia Corominas
PdeCAT-DC
27/06/19 Nomenar representant a la Xarxa de Municipis LGTBI Josep Berga
JxCAT
Josep Berga
JxCAT
18/07/19 Moció per una oferta d’oci inclusiu, responsable i de qualitat Adriana Roca
CUP
Josep Berga
JxCAT
10/06/20 Moció en rebuig a la sentència del tribunal suprem que limita l’exposició de banderes lgbti+ en edificis públics CUP Josep Berga
JxCAT
25/03/21 Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una Llei trans estatal Jovent Republicà d’Olot Josep Berga
JxCAT
26/08/21 Moció per una ciutat inclusiva amb la diversitat afectivosexual i de gènere. Associació Alliberem-nos Josep Berga
JxCAT
29/08/22 Moció per uns lavabos, dutxes i vestidors inclusius Associació Alliberem-nos Josep Berga
JxCAT